Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site                                       Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Αρχική

Ακαδημία

Εκπαιδευτές

Jeet Kune Do

Filipino Kali

Kuntao Silat

Ομαδικά Τμήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Βιβλιοθήκη

Άρθρα

Τεχνικές

Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Επικοινωνία 

 

 

Thai Boxing

Thai Boxing in Jeet Kune Do
In order to understand where Thai boxing fits into the puzzle that is known as Jeet Kune Do, we must first understand a little about the process by which JKD evolved. The operative word here is "
process"
. To quote Dan Inosanto, "JKD is not about the product, but about the process". When Bruce Lee first came to America, he quickly observed how much larger and stronger the average American was compared to the average Chinese. This was the original impetus that caused Lee to start the process of modifying his mother art of Wing Chun. Between 1964 and 1973 Lee, with the assistance of Dan Inosanto, dissected every fighting art that the two could discover and selected elements that formed the foundation of what would eventually be called Jeet Kune Do. Not every aspect of every art was included, of course.

In certain cases, only training methods or combat theory were extracted. This is the case with Western
Fencing, which lent its concept of the "
Stop Hit" (or Interception) to JKD's combat philosophy and, indeed, to JKD's very name (Way of the Intercepting Fist). All systems of martial art have their strong and weak points. Bruce Lee observed that, "There is a range in which Western Boxing will counter any kicking art; there is a range in which Wing Chun will counter Boxing; there is a range where Tai Chi will counter Wing Chun; and there is a range where Grappling will counter Tai Chi". In short, Lee chose elements from the selected arts to give his students an integrated framework that would prepare them to fight any opponent at any range. Those who witnessed Lee at any of his closed-door sparring sessions saw this principle in action. Limited by the vocabulary of their time, these witnesses were never able to find a label for Lee. Sometimes he would dance and shuffle at long range – boxing with his lead foot and hitting the opponent at previously unknown angles, like an experienced Savate man. But if the opponent countered, Lee would bob and weave and throw body shots like a professional boxer. Upon being blocked by the opponent, he would shift into Wing Chun's Chun Choy (Straight Blast), trapping any obstruction, pummeling with a flurry of elbows, knees, or head butts, and ending the encounter with a foot sweep or throw. All of these difficult elements would appear in a "match" that lasted just ten seconds! Before his death, Lee, along with Inosanto, had been investigating Muay Thai extensively. After Lee's death, Dan continued the research with the help of Chai Sirisute. We currently find three elements of Thai boxing to be most useful in JKD:

The Thigh Kick
The thigh kick used by Thai boxers is perhaps the most formidable kick on the planet. Thai boxers rely on their thigh kick much like a Western boxer relies on his jab. One might say that this kick is the hub of their wheel.

Back in the late ‘60s and early ‘70s, low stances were very common – martial artists of the time strongly favored stability over agility. This facilitated Bruce Lee's use of the
Jeet Tek (Side Kick) to the knee to intercept his opponent. Nowadays, we see boxing footwork more often than low stances. This makes the knee a much more difficult target to hit with a side kick. Therefore, many modern JKD practitioners also use the thigh kick as a tool to intercept.

As we look at 90 percent of today's no-holds-barred contests, we see that the thigh kick is predominant among winning fighters. For example, one of the most highly acclaimed fights in the Ultimate Fighting Championship's history was the bout between Maurice Smith and Mark Coleman. Maurice Smith literally controlled the fight using the thigh kick. Another example of the use of the thigh kick was the fight between Marco Ruas and Paul "Polar Bear" Varelans. Again, the thigh kick was the pivotal weapon, allowing Ruas to control the distance and cadence of the entire match. These are just two examples (of many) of how potent this weapon really is. To truly appreciate the power of the Muay Thai thigh kick, you simply must be on the receiving end of one! Many good Thai boxers double up their kicks, executing two in a row. Landing multiple thigh kicks in quick succession on the same area of the body is nauseatingly painful. In short, if you have not already incorporated this kick into your arsenal, start now!

The Thai Boxing Mindset
When I think of a Thai boxer, one thing comes to mind immediately: hard core! These are some of the toughest people on Earth. Bruce Lee incorporated the very same mentality into his trapping. Any martial artist can take any aspect of his or her art and use the Thai boxer's mindset to "
hardcore" their particular art. For example, anyone can put on a set of boxing gloves, poke shots at a partner, and call that boxing. But if one truly wanted to "hardcore" his punches, he would find a boxing gym and get in with an actual pro. The training regimen of a pro (i.e. stamina, heavy-bag workouts, weight training, and sparring sessions) is completely different from that of an amateur boxer.

It's one thing to roll around on the mat and practice arm locks, triangles, and chokes. However, if you were to go to Brazil and train for the Pan Am Games, then you'd be able to experience the hardcore side of jiu-jitsu and appreciate it at an entirely different level! Many people like to practice various trapping techniques working from reference points only (or training exclusively on the wooden dummy). If these very same people go to a professional boxing gym and recruit a pro boxer, put a motorcycle helmet on him, and then spar full-contact while they try to apply their trapping techniques, this would be an example of a
Wing Chun person applying the Muay Thai hardcore mentality. In the world of stick fighting, many people train themselves only – singly doing various drills and disarms. These people could use the Thai boxing mentality to "hardcore" their training by incorporating the use of lead pipes or heavy sticks in their drills, and by sparring full contact.

To a Jeet Kune Do practitioner, the Thai boxing mindset provides a way to inject realism into his or her training. It is not enough to simply practice the same drills day-after-day. When a martial artist knows that he can go all out, take some punishment, and keep going, it does a lot for his survival mentality. Anyone can benefit immensely from watching a good Thai boxing match; however, this mentality is one attribute that is best learned by experience. There are many great Thai boxers in the world – I highly recommend investing the time, money, and courage to go and actually train at one of the many Thai camps. If you think boot camp was tough, try a Thai camp!

The Clinch
Being on the receiving end of a flurry of
Savate kicks is a very intimidating prospect. Having a barrage of punches thrown at you by a professional boxer is equally intimidating. Being stuck on the ground, in the guard of a black belt Brazilian jiu-jitsu stylist, knowing that you are seconds away from being put into an arm lock, triangle choke, or sweep, is downright humiliating. However, being in the grasp of a professional Thai boxer in clinch position is nothing less than sickening! You can't go forward, you can't go backward, you have no balance or base; and to make matters worse, you are being assaulted by two of the most barbaric tools on Earth – elbows and knees. For the truly masochistic martial artist, this is the coup de grace. It is not recommended for the faint of heart! For a JKD stylist, the Thai boxing clinch is the most natural position to end up in following the infamous straight blast. From the clinch, he can execute tactics such as elbows, head butts, and knees, or take an opponent to the ground if desired.

In closing, as we look back some 30 years, it is obvious that Bruce Lee and Dan Inosanto were the pioneers of modern martial arts. They understood then, what the world is seeing now – no one art, theology, or philosophy has it all. No race or culture has a monopoly on the truth. We can truly see that today's martial artists are harvesting knowledge from seeds that were planted by Bruce Lee and Dan Inosanto. As each year passes, people are becoming more open-minded and more eclectic; more willing to live by the concept of "
Absorb what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own"
. In following this adage, it's quite apparent that Thai boxing offers a wealth of techniques both for JKD stylists, and martial artists of all systems, to absorb and benefit from.

 

Muay Thai, translated into English as Thai Boxing, is the national sport of Thailand and is a martial art with origins in the ancient battlefield tactics of the Siamese (or Thai) army. It evolved from Krabi Krabong, literally sword and baton, the hand-to-hand tactics of the Thai army. The early Muay Thai bouts pitted different companies within the Siamese army against each other with few rules and no weight divisions or time limits. They became quite popular and eventually were shown in stadiums across the country. In the early 20th century, time limits, boxing gloves as well as a uniform set of rules were introduced. During the latter half of the 20th century Muay Thai was exported to many countries and is now practiced by hundreds of thousands of people all over the world.


Thai BoxingMuay Thai is known as "King of the Ring" in kickboxing circles. These fights feature punches, kicks, elbows, knees, standing grappling and head-butts to wear down and knock out their opponent. Thai training methods develop devastating power, speed and superb cardio-vascular endurance as well as fighting spirit. Muay Thai training as also quite safe thanks to sophisticated pad training that evolved to keep fighters healthy between fights. Muay Thai has also proven very effective outside the ring and has been embraced enthusiastically by practitioners of a variety of self-defense, sporting, military and law enforcement activities.


The
Thai Boxing Association of the USA (TBA-USA), the oldest and largest Muay Thai organization in the United States, was founded in 1968 by Ajarn Surachai "Chai" Sirisute. (Ajarn is Thai for head instructor)
. Ajarn Chai came to the United States with a vision to spread Muay Thai to throughout the world, and he is the first-ever Thai boxing instructor to teach Americans this art and he has worked tirelessly for more than 30 years to that end. We are indeed grateful to Ajarn Chai for his gift of the knowledge of Muay Thai.


The TBA-USA now has representation in almost every state in the USA and has expanded to establish affiliate organizations in more than 15 countries around the world. Ajarn Chai continues to promote Muay Thai through a busy teaching schedule. 


Surachai Sirisute, known to his students as "Ajarn Chai" (Ajarn means head instructor), is the founder and President of the Thai Boxing Association of the USA. The son of a prominent Bangkok lawyer, the young Chai Sirisute was encouraged to follow in his father's footsteps. But Sirisute had a fascination with Muay Thai and would kick his father's heavy bag whenever he could.  Recalling his own childhood nature Sirisute remembers that he could be quite a handful for his parents, "After dinner my dad would just have me go kick the heavy bag to wear me out."


At the age of six he had also acquired the reputation of a hell-raiser and would taunt the boys in a neighborhood Karate school taught by a Chinese man, Master Chen, who was to become his first teacher.  The young Sirisute had no use for the uniforms, lines and stances of Karate and proclaimed loudly that he could best any kid in the school. Master Chen agreed to set up a sparring match and soon realized that this precocious six year old was mopping the floor with his 8 and 10 year old students. But Master Chen was determined to teach the boy a lesson in discipline, so Chen gave a mind-over-matter demonstration that amazed and frightened the young boy. Sirisute recalled, "I couldn't believe it. I got so scared. After that I just shut up and got into line and started throwing punches with the rest of them." Perhaps it was in Master Chen's class that Sirisute first learned the value of his now familiar mantra of 'discipline and respect'.


Sirisute's Muay Thai teacher, Ajarn Suwong, made a lasting impression on him. Ajarn Suwong had had a prophetic dream, and stated flatly when he met the six year old Sirisute, "This is the champion that will spread Muay Thai to the falang (to the foreign lands)". Whether that was Sirisute's fate or an internalized message from a cherished mentor, that mission became Sirisute's life's work. It remains one which he has pursued with an almost spiritual zeal.


As a boy Sirisute studied both Muay Thai as well as Karate and earned his black belt in Shorin at the unprecedented age of 12, an age at which he also started to fight in the ring in Muay Thai. Sirisute fought over 72 fights in Muay Thai. After he retired as a fighter he came to the United States in 1968 to teach in America. As he would soon find out American 1960s culture was very different than the Thailand fighting circuit. With hair mid-way down his back and in rock-solid shape he stepped off the plane and shortly thereafter wound up at the Woodstock rock concert. Recalling the wild behavior he saw Sirisute mused, "Man, I thought Americans were completely crazy". Sirisute by this time had a well-developed penchant for mischief and somehow managed to befriend and train a notorious motorcycle gang called The Hell's Angels. "I had no idea who they were", shrugs Sirisute. That is, until the FBI explained it to him. Grimacing embarrassedly Sirisute continued, "So, then I trained the FBI".


Nonetheless, Sirisute had a vision of spreading Muay Thai that he was determined to pursue. The early years were lean ones during a time in which public knowledge of Muay Thai was non-existent and hostility from other martial arts was fierce. He defended almost weekly challenges from Karate and Kung Fu experts who soon found, to their surprise, that Sirisute wasn't an easy man to run out of town. In the days before personal injury lawsuits were common in the U.S. it was standard practice to smile politely, close the door and beat the tar out of the challenger. And that was precisely what Ajarn Chai did.


During the 1970s and early 1980s Ajarn Chai taught at several Southern California colleges: Chaffey College, Claremont Men's College and Cal. State San Bernardino. Also during those years Ajarn Chai trained students at his home, the backyard of which was converted into a Thai-style camp. Many of Ajarn Chai's early fighters, such as Mike Goldbach, Reggie Jackson, Glen Hernandez and Don Boyd, came out of a backyard training environment. It was this core of fighters who Ajarn Chai lead to Thailand in 1982 to enter the first American team to compete in the Muay Thai World Championships.


Sirisute also fought battles with the martial arts establishment over fighting procedure, specifically the
Wai Kru
("respects to the teacher" dance before a fight), uniform and use of knees & elbows. "They told me that my fighters couldn't wear the short pants to fight but had to wear a Gi," growled Sirisute. Shaking his head, "They used to laugh and ridicule Thai Boxing fighters when they would do the Wai Kru. But they don't laugh any more because we always knock 'em out." Thanks in part to the early efforts of Sirisute Muay Thai fighters no longer have to struggle against this kind of indifference. 


In 1978, Sirisute met a young Filipino-American high school teacher named Dan Inosanto. Inosanto trained as a student in Ajarn Chai's backyard during these years and they soon became close friends. Once Ajarn Chai gave Inosanto the task of kicking the leaves on a tree, then forgot about him and went shopping, leaving Inosanto to swelter in the LA summer heat. When Ajarn Chai returned several hours later Inosanto was so exhausted and dehydrated that he could barely stand up. But he still had his hands up and was still kicking. Sirisute exclaimed, "Oh my God...I forgot all about you", and held his sides and let out a piercing falsetto cackle. Actually Sirisute had not forgotten about Inosanto but was testing Inosanto to see whether he would keep going and whether he would come back. Inosanto did come back, and the friendship that grew up between these two men in those years has served both well over the years. Already well known in the U.S. Inosanto introduced Sirisute to teaching seminars, which greatly helped Ajarn Chai extended awareness of Muay Thai in the U.S.A. as well as internationally.


By the early 1980s word of Muay Thai was spreading fast in the martial arts community. In 1983 Inosanto introduced Sirisute to Tom Landry of the Dallas Cowboys. The diminutive 5'5" Sirisute was undaunted when greeted with skepticism by the players. "I just pointed at him (Tony Dorsett) and told him to hold the pad for me," explained Sirisute. Taken aback at the jackhammer like impact of Sirisute's right leg on the Thai pad, Dorsett exclaimed, "This guy isn't human!" The Dallas Cowboys were soon throwing Thai kicks and skip knees, and the Cowboy's incorporated Ajarn Chai and Muay Thai into their pre-season conditioning until the time of Landry's departure in 1990. In fact, all-pro defensive end Randy White is reputed to have developed the hardest Thai kick ever recorded a stunning 450 lbs. per square inch.


Throughout the 1980s and 1990s Sirisute has worked tirelessly to teach Muay Thai seminars to eager students around the world. The organization he founded, the Thai Boxing Association of the USA now has more than 70 branches in the USA and has gained representation in almost every USA state. It has also expanded to 15 countries around the world. And Ajarn Chai continues on his path of spreading Muay Thai around the world from his home in Southern California.

Thai Boxing 4 Counts

1) L Kick, Cross, Hook, R Kick
2) R
Kick, Hook, Cross, L Kick
3) L
Kick, Cross, Hook, L Kick
4) R
Kick, Hook, Cross, R Kick
5) L
Kick, Cross, Hook, R Elbow
6) L
Kick, Cross, Hook, R Knee
7) R
Kick
, Hook, Cross, L Elbow
8) R
Kick, Hook, Cross, L Knee
9)
Jab, Cross, L Kick, R Kick
10)
Jab, Cross, R Kick, L Kick
11)
Jab, Cross, L Kick, L Kick
12)
Jab, Cross, R Kick, R Kick
13)
Jab, Cross, R Elbow, R Knee
14)
Jab, Cross, L Elbow, L Knee
15)
Jab, Cross, R Elbow, L Knee
16)
Jab, Cross, L Elbow, R Knee

Thai Boxing 6 Count

1) Scoop his tiep (stop kick; with lead leg to mid-section) to the outside with your left hand

2) Left inside elbow cover his cross

3) Right elbow focus mitt

4) Grab neck right knee

5) Right soft kick his left leg

6) Right round kick to the Thai pad

Thai Boxing 7 Count A (Right to left to right)

1) Right kick

2) Hook

3) Cross

4) Left kick

5) Cross

6) Hook

7) Right kick

Thai Boxing 7 Count B (Left to right to left)

1) Left kick

2) Cross

3) Hook

4) Right kick

5) Hook

6) Cross

7) Left kick

Thai Boxing 8 Count

1) Feeder right kicks, you left leg shield

2) Without letting your leg touch the ground hop and tiep

3) Right round kick

4) Feeder crosses, you left elbow cover

5) Right elbow

6) Left elbow

7) Plum with 3 skip knees

8) Right double round kick

Thai Boxing 9 Count

1) Feeder right round kicks, you:

a. Tiep kahn

b. Cut kick

c. Step out and cross

d. Left leg shield

2) Right round kick

3) Feeder crosses, you left elbow cover and grab neck

4) Right straight knee

5) Right curve knee

6) Left elbow

7) Right elbow

8) Left push

9) Right round kick

Thai Boxing 11 Count

1) Left shield right round kick

2) Left elbow cover the cross

3) Right elbow

4) Right knee

5) Right kick

6) Hop 45 degrees and short tiep

7) Right kick

8) Slip cross and bump

9) Hook

10) Cross

11) Right kick

Thai Boxing 14 Count A

1) Parry the cross

2) Cover the hook

3) Left elbow

4) Right elbow

5) Right knee

6) Left kick

7) Cross

8) Hook

9) Right knee

10) Right kick

11) Evade the cross to the left

12) Hook

13) Cross

14) Right kick

Thai Boxing 14 Count B

1) Parry the cross

2) Cover the hook

3) Left elbow

4) Right elbow

5) Right knee

6) Right kick

7) Left kick

8) Cross

9) Hook

10) Right kick

11) Evade the cross to the left

12) Hook

13) Cross

14) Right kick

Thai Boxing 15 Count A

1) Parry the cross

2) Cover the hook

3) Left elbow

4) Right elbow

5) Right knee

6) Left kick

7) Cross

8) Hook

9) Right knee

10) Right kick

11) Long foot jab (counters cross)

12) Evade the 2nd cross

13) Hook

14) Cross

15) Right kick

Thai Boxing 15 Count B

1) Long foot jab (partner parries to the outside)

2) Left shield (counters the low right kick)

3) Left kick

4) Cross

5) Hook
6) Right kick

7) Long foot jab (counters the cross)

8) Left kick

9) Cross

10) Hook

11) Right kick

12) Left inside elbow cover (counters the cross)

13) Right elbow

14) Right knee

15) Right kick

 

Thai Boxing 16 Count A

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) #2 straight knee (counters the right cross)

14) Right elbow

15) Left elbow

16) Left Push with right kick

Thai Boxing 16 Count B

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) Inside elbow cover (counters the right cross)

14) Right elbow

15) Right knee with neck hook

16) Left Push with right kick

 

 

Thai Boxing 16 Count C

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) Parry inside with small scoop (counters the right cross)

14) Right elbow

15) Right knee with neck hook
16) Left Push with right kick

Thai Boxing 16 Count D

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13)Left arm lean out or shoulder stop (counters the right kick or the right cross)

14) Right kick

15) Right knee

16) Right kick

Thai Boxing 16 Count E

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) Long foot jab (counters the right kick or the right cross)

14) Right kick

15) Right knee

16) Right kick

Thai Boxing 16 Count F

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13)Left arm lean out or shoulder stop (counters the right kick or the right cross)

14)Cross

15) Hook

16) Right kick, Right knee or Right elbow

Thai Boxing 16 Count G

1) Long foot jab (counters the right kick or right cross)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Long foot jab (partner parries to the outside and right kicks low)

7) Left leg Shield

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) Inside elbow cover (counters the right kick or the right cross)

14) Right elbow

15) left elbow

16) Right kick or Right knee

Thai Boxing 17 Count A

1) Long foot jab (counters the right kick or the right punch)

2) Left kick

3) Cross

4) Hook

5) #2 knee (counters the cross)
6)
Left elbow

7) Right elbow

8) #2 knee (counters the cross)

9) Right kick

10) Hook

11) Cross

12) Left kick

13) #2 knee (counters the cross)

14) Right kick

15) Hook

16) Cross

17) Left hand grabs to the plum, minimum 6 skip knees swing out to a double right kick

Thai Boxing 17 Count B

1) Parry (long foot jab)

2) Scoop (cross)

3) Cross

4) Hook

5) Right kick

6) Cross (feeder scoops to plum)

7) Double fist to hips then lift the plum

8) Left low kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick

13) Scoop (Cross) to plum

14) Curve knee (double fist to hips)

15) Left elbow

16) Right elbow

17) Push to right kick

Thai Boxing 17 Count C

1) Left shield (right kick)

2) Hook

3) Cross

4) Right knee

5) Right kick

6) Long foot jab

7) Left kick

8) Cross

9) Right hook

10) Evade (cross)

11) Hook

12) Cross

13) Inside elbow cover

14) Right elbow

15) left elbow

16) push

17) Right kick

Thai Boxing 17 Count D

1) Left leg shield (counters the right kick)

2) Hook

3) Cross

4) Left elbow

5) Right elbow

6) Left push #2 knee (feeder crosses after push)

7) Right kick

8) Short foot jab (counters the right kick, hop 45 degrees)

9) Right kick

10) Right cut kick (counters the spin kick)

11) Right kick

12) Cross

13) Hook

14) Right kick

15) Scoop inside short foot jab

16) Left low kick

17) Push (feeder pushes your arm which initiates your right kick)

Thai Boxing 17 Count E

1) Left forearm block (cross)

2) Right elbow

3) Left elbow

4) Push to #2 knee

5) Right kick

6) Inside elbow cover

7) Right elbow

8) Left elbow

9) Push to #2 knee

10) Right kick

11) Catch inside (long foot jab)

12) Right cut kick

13) Right kick
14) Evade (cross)

15) Hook

16) Cross

17) Right kick

Thai Boxing 17 Count E

1) Left forearm block (cross)

2) Right elbow

3) Left elbow

4) Push to #2 knee

5) Right kick

6) Inside elbow cover

7) Right elbow

8) Left elbow

9) Push to #2 knee

10) Right kick

11) Catch inside (long foot jab twist out and down)

12) Long foot jab (right kick)

13) Skip right kick

14) Evade to the left (cross)

15) Hook

16) Cross

17) Right kick

Thai Boxing 17 Count F

1) Left Knee block (left kick)

2) Inside scoop catch (left foot jab)

3) Right cut kick

4) Right kick

5) Short foot jab

6) Right kick

7) Evade right cross

8) Hook

9) Cross

10) Right kick

11) Right kick to right leg with step to side

12) Block right cross by going inside with both hands, right hand on neck 13) Right curve knee

14) Evade (cross)

15) Left elbow

16) Right elbow

17) Right kick

Thai Boxing 17 Count H

1) Slip the right cross

2) Cover left hook

3) Left elbow

4) Right elbow

5) #2 right knee (counters the cross)

6) Left kick

7) Cross

8) Hook

9) Right kick

10) Long foot jab (counters the spin kick)

11) Right kick

12) Hook

13) Cross

14) Left kick
15) Cross

16) Hook

17) Right kick

Thai Boxing 18 Count A

1) Scoop his tiep to the outside with your left hand

2) Right leg round kick to outside of his left thigh

3) Left kick to the Thai pad

4) Cross

5) Hook

6) Right round kick to the Thai pad

7) He right round kicks you left leg shield

8) Kick the inside of his left leg

9) Left kick to the Thai pad

10) Cross

11) Hook

12) Right round kick the Thai pad

13) He wide punch you should stop

14) Cross

15) Hook

16) Right elbow

17) Right knee

18) Right round kick

Thai Boxing 18 Count B

1) Ride the left kick stepping to the left

2) Right leg round kick to outside of his left thigh

3) Left kick to the Thai pad

4) Cross

5) Hook

6) Right round kick to the Thai pad

7) He right round kicks you left cut kick the leg

8) Right kick the outside of his left leg

9) Left kick to the Thai pad

10) Cross

11) Hook

12) Right round kick the Thai pad

13) He tight crosses you scoop

14) Cross

15) Hook

16) Right elbow

17) Right knee

18) Right round kick

Thai Boxing 18 Count C

1) Catch the jab

2) Up elbow the cross

3) Right elbow

4) Right knee

5) Push

6) Right kick

7) Step out and teep

8) Right kick

9) Hook

10) Cross

11) Left Kick

12) Scoop the cross out

13) Cross

14) Hook

15) Right elbow

16) Right knee

17) Push

18) Right kick

Thai Boxing 20 Count

1) Jab

2) Cross

3) Step in left elbow

4) Right elbow

5) Grab neck right knee

6) Push right kick

7) Feeder crosses you left tiep

8) Right soft kick

9) Left kick

10) Cross

11) Hook

12) Right kick, feeder scoops your leg, spin

13) Feeder left kicks you leg shield

14) Cross

15) Hook

16) Right elbow

17) Grab neck right knee

18) Plum 6 knees

19) Curve knee

20) 2 kicks

 

Academy Map

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, Καισαριανή (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής). Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).


Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο
10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας).


Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.
Academy's Google Map

 

Εγγραφείτε στο Facebook Page της Ακαδημίας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες και τα σεμινάρια που διοργανώνονται.

Μπρους Λι Αυτοάμυνα