Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site

Αρχική

Ακαδημία

Εκπαιδευτές

Jeet Kune Do

Filipino Kali

Kuntao Silat

Ομαδικά Τμήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Βιβλιοθήκη

Άρθρα

Τεχνικές

Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Επικοινωνία 

Academy Of Jeet Kune Do Fighting Technology

 

Stick Fighting Arts

Stick Fighting is a generic term for martial arts which use simple long slender, blunt, hand-held, generally wooden 'sticks' for fighting; such as a staff, cane, walking stick, baton or similar. Some techniques can also be used with a sturdy umbrella or even a sword in its scabbard.

Thicker and/or heavier blunt weapons such as clubs or the mace are outside the scope of "stick
fighting" (since they cannot be wielded with such precision, so sheer force of impact is more important), as are more formed weapons such as the Taiaha used by the Maori of New Zealand, and the Macuahuitl of Aztec warfare.

Although many systems are defensive combat techniques intended for use if attacked while lightly armed, others such as
Kendo, Modern Arnis and Gatka were developed as safe training methods for dangerous weapons. Whatever their history, many stick fighting techniques lend themselves to being treated as sports.

In addition to systems specifically devoted to stick
fighting, certain other disciplines include it, either in its own right, as in the Tamil martial art Silambam, or merely as part of a polyvalent training including other weapons and/or bare handed fighting, as in Kerala's Kalaripayat tradition, where these wooden weapons serve as preliminary training before practice of the more dangerous metal weapons.
 

Stick Fighting Styles

Stick fights between individuals or large gatherings between sub-tribes where men fight duels are an important part of the anthropological heritage of various cultures, especially tribes such as the Surma people of Ethiopia, where Donga stick fighting is an important cultural practice and the best means of showing off to look for a bride, nude or nearly so, and their more warlike neighbors, the Nyangatom people, who fight duels bare-chested, the aim being to inflict visible stripes on the back of the adversary, using not plain staffs but sticks with a flexible, whipping tail-end.

Traditional European systems of stick
fighting included a wide variety of methods of quarterstaff combat, which were detailed in numerous manuscripts written by masters-at-arms. Many of these methods became extinct but others adapted and survived as folk-sports and self-defence systems. Examples include Portugal's Jogo Do Pau, the related Juego Del Palo of the Canary Islands, France's Canne De Combat or La Canne, and Italy's Scherma Di Bastone. Giuseppe Cerri's 1854 manual Trattato teorico e pratico della scherma di bastone is influenced by masters of the Italian school of swordsmanship, Achille Marozzo and perhaps Francesco Alfieri.

The French system of
La Canne is still practised as a competitive sport. A self-defense adaptation of La Canne developed by Swiss master-at-arms Pierre Vigny in the early 1900s has been revived as part of the curriculum of Bartitsu.

Nivkh people from Sakhalin used long sticks called
Z'ar T'ar for sacralized ritual fighting.

In the US
A during the early years of the 1900s, fencer and self-defense specialist A.C. Cunningham developed a unique system of stick fighting using a walking stick or umbrella, which he recorded in his book The Cane as a Weapon.

Singlestick was developed as a method of training in the use of backswords such as the cavalry sabre and naval cutlass. It was a popular pastime in the UK from the 18th to the early 20th century, and was a fencing event at the 1904 Summer Olympics. Although interest in the art declined, a few fencing coaches continued to train with the stick and competitions in this style of stick
fighting was reintroduced into the Royal Navy in the 1980s by commander Locker Madden. The art continues to gain a small following amongst the martial art community in the UK, Australia, Canada and the USA.

Latin America also has its share of martial arts devoted to stick
fighting, including Venezuela's Juego Del Garrote, Brazil's Palo Do Brasil and Maculele, and Trinidad's Calinda.

Sticks and staves of various sizes are common weapons in Asian martial arts, in which they vary in design, size, weight, materials and methodology, and are often used interchangeably and alongside open-hand techniques. For example,
Eskrima, of the Philippines uses sticks traditionally crafted from rattan or from butterfruit tree and may be wielded singly or as a pair.

 

 

 

 

Nepal: Tharu

 

 

Portugal: Jogo Do Pau

 

Venezuela: Larense Garrote

 

 

Ireland: Bata - Shillelagh

 

South India: Silambam

 

 

North India: Gatka

 

Egypt: Tahtib

 

 

France: La Canne

Ethiopia: Surma

 

 

Ethiopia: Donga

 

England: Singlestick

 

England: Bartitsu

 

Indonesia: Peresean

 

 

South Africa: Nguni

Trinidad: Kalinda

 

 

Barbados: Bajan

 

Bangladesh: Lathi Khela

 

 

Brazil: Maculele

 

Italy: Nova Scrimia

 

 

Italy: Scherma Di Bastone

 

Χάρτης Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune DoΗ Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος). 

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας. Academy's Google Map

 

 

Εγγραφείτε στο Facebook Page της Ακαδημίας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες και τα σεμινάρια που διοργανώνονται.

 

Kali Stick Fighting