Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site                                       Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Αρχική

Ακαδημία

Εκπαιδευτές

Jeet Kune Do

Filipino Kali

Kuntao Silat

Ομαδικά Τμήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Βιβλιοθήκη

Άρθρα

Τεχνικές

Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Επικοινωνία 

Filipino Martial Arts Athens Greece

 

 

Filipino Kali Stick Sparring


Στην Φιλιππινέζικη Πολεμική Τέχνη Kali το Stick Sparring (γύμνασμα αναμέτρησης με ραβδιά) εξυπηρετεί στο γεφύρωμα των τεχνικών γυμνασμάτων με ρεαλιστικές εφαρμογές. Αποτελεί ένα πολύτιμο προπονητικό και διαγνωστικό εργαλείο για τον ασκούμενο, ένα πεδίο δοκιμών με το οποίο μπορεί να εξακριβώσει τις αδυναμίες του, να βελτιώσει την τεχνική του και να μάθει να λειτουργεί υπό πίεση.
 

Οφέλη Stick Sparring
 

Βελτίωση της αυτοπεποίθησης, της ταχύτητας αντίδρασης, της ταχυδύναμης, του οπτικό-κινητικού συντονισμού και της προσαρμοστικότητας αντιμετώπισης οπλικών επιθέσεων από απρόβλεπτες γωνίες. Μείωση των τηλεγραφικών κινήσεων, αύξηση της αίσθησης χρονισμού, ευκινησίας και ενίσχυση της αναγνώρισης εκτεθειμένων στόχων.
 

Μέθοδοι Stick Sparring

Distance Sparring
Οι ασκούμενοι βρίσκονται σε μακρινή απόσταση μεταξύ τους (
Largo Mano Range), περίπου 3 μέτρα. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος υλοποίησης συνδυαστικών χτυπημάτων με μειωμένη επαφή, δοκιμή της κινησιολογίας των ποδιών, ανάλυσης της κίνησης του αντιπάλου και ανάπτυξης αντανακλαστικών κινήσεων. Και οι δύο ασκούμενοι δεν εστιάζουν σε αμυντικές τεχνικές αλλά έχουν επιθετική στρατηγική και συνεχή κίνηση των ραβδιών.

Technical Sparring
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους ασκούμενους να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν τεχνικές ενώ συνεχίζουν να ακολουθούν μία συγκεκριμένη ακολουθία ροής ή τεχνικής δομής, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων αντεπίθεσης. Διεξάγεται με μίξη συνεργασίας και ανταγωνισμού παράλληλα, σε μακρινή (
Largo Mano Range), μεσαία (Medio Range) και κοντινή απόσταση (Corto Range).

Limited Target Contact Sparring
Συνήθως αυτή η μέθοδος διεξάγεται με την χρήση κάποιου προστατευτικού εξοπλισμού, με περιορισμένους και συγκεκριμένους στόχους επαφής, με σκοπό την ανάπτυξη τακτικών μάχης, εφαρμογή επιθέσεων ψηλά και χαμηλά, αντεπιθέσεις σε χαμηλές επιθέσεις και έμφαση στην άμυνα και προστασία του χεριού που έχει το ραβδί.

Segmented Contact Sparring
Σε αυτήν την μέθοδο οι συμπλοκές είναι χρονικά σύντομες και σταματάνε όταν επιτευχθεί ο σκοπός, συνήθως κάποιο μοιραίο χτύπημα και οι ασκούμενοι επαναλαμβάνουν αυτήν την διαδικασία πολλές φορές. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της ταχύτητας αντίδρασης και εντόπισης των τηλεγραφικών κινήσεων του αντιπάλου.

Continuous Contact Sparring
Σε αυτήν την μέθοδο οι ασκούμενοι αδιάκοπα ανταλλάσουν πλήγματα, με σκοπό να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους σε ένα μη συγκαταβατικό περιβάλλον πίεσης και στρες και πνευματικά να επιμένουν και να υπομένουν, χωρίς να εγκαταλείπουν, ενώ δέχονται ένα καταιγισμό χτυπημάτων.

Full Contact Stick Sparring
Πλήρους επαφής αναμέτρηση με προστατευτικό εξοπλισμό, συνήθως με χρήση ραβδιών Rattan, όπου οι ασκούμενοι εκτός από την χρήση των ραβδιών μπορούν να λακτίσουν, να πυγμαχίσουν, να παλαίψουν και να κάνουν μάχη εδάφους.
 

Κατηγορίες Stick Sparring


Ένα ραβδί εναντίον ενός ραβδιού
Ένα ραβδί εναντίον δύο ραβδιών
Δύο ραβδιά εναντίον δύο ραβδιών
Κοντάρι εναντίον ενός ραβδιού
Κοντάρι εναντίον δύο ραβδιών
Espada Y Daga (χρήση μαχαιρού και ραβδιού)
Nguni style rules (ένα ραβδί για άμυνα και ένα για επίθεση)
Kalasag (ασπίδα και ραβδί)
Ανόμοια όπλα
 

Εξοπλισμός Stick Sparring


Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ραβδιά Rattan ή ραβδιά padded (με κάλυψη αφρώδους υλικού), γάντια για Stick Sparring, επικαλαμίδες, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, προστατευτική μασέλα, σπασουάρ, προστατευτική κάσκα ή προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας.
 

Filipino Kali Stick Sparring


W
hen used correctly, a stick enhances your combat capabilities. Perhaps the most prolific form of stick fighting was developed in the Philippines. It is a system of martial arts that today is referred to as Eskrima, Kali or Arnis. In the 1500s, Spanish conquerors armed with knives and swords forced their will upon the Philippine natives, who fought back with thin lengths of wood that were previously used for recreation. Stick fighting is ideal for self-defense situations when an attacker wields a weapon. As the early innovators did, you can increase your chances of survival by fighting back with a stick.

Hand Position
Hold your stick about one fist length from the bottom. This creates a double ended weapon. The primary end being the long side that you strike with. The secondary end is below your fist, which can be used as a bludgeon during close quarter combat. Do not squeeze the stick too tightly as this will waste energy and make your movements too rigid. When out of striking range, point your stick at your opponent's face. This skews their depth perception of the stick, how long it is and how close it is to them.

Filipino Martial ArtsContinuous Motion
Swing in an '
X' or figure-eight motion, emphasizing downward horizontal strikes that are aimed at collarbone level. Your swinging hand should be in the front of your fighting stance with your back hand guarding your face. The same figure-eight motion can be reversed with striking emphasis on the upswing motion, aimed at the midsection level. Swing the stick using body motion that starts in the knees and hips and continues through the shoulders and arms. Keep your wrists rigid. Vary your swings from figure-eights to horizontal back-and-forth motions aimed at knee level, mid-level and head level.
When fighting with sticks, always keep your stick moving. This is important for the following reasons:
It prevents inertia from setting in during combat.
It enhances the overall velocity of your strikes.
It minimizes weapon telegraphing, especially prior to striking with your stick.
It enhances your defensive reaction time.
It minimizes your hand and digit exposure when fighting.
It significantly enhances the offensive flow.
It makes your assailant misjudge the range of your stick.

Target Areas
Use your continuous swings to knock away strike attempts from your opponent while targeting specific areas areas of his or her body, like the side of the head, side of the neck, collarbone, outer upper arm, outside of the elbow, outer thigh and outside of the knee.
The only target more important than these areas is the attacker's weapon hand. Whenever possible, use your stick to hit his or her hand, forcing him or her to drop the weapon.

Considerations
Fighting with a stick, although it strengthens your offensive and defensive capabilities, also presents its own dangers. If your stick leaves your hand, it can be used against you. Minimize the probability of this by avoiding wide swings that compromise your defense and leave you open to counter strikes. A hard blow to the body or head could cause you to drop your stick. Constant motion will also decrease the probability of your attacker knocking your stick away with a direct hit to your stick hand.

 

Stick Sparring Categories
Single Stick vs Single Stick
Single Stick vs Double Sticks
Double Sticks vs Double Sticks
Staff vs Single Stick or Double Sticks
Nguni style rules

 

Stick Sparring Points:
Interception
5 points
Destruction
4 points
Attack By Combination
3 points
Effective Feint
2 points
Single Direct Attack
1 point
Double Killing
0 points

 

Stick Sparring Positions
There are nine general stick combat positions that you and your adversary can engage. They include the following:
Both you and your assailant are in the prone position.
You are kneeling and your assailant is prone position.
Your assailant is kneeling and you are prone position.
Both you and your assailant are kneeling.
You are standing and your assailant is prone.
Your assailant is standing and you are prone.
You are standing and your assailant is kneeling.
Your assailant is standing and you are kneeling.
Both you and your assailant are standing.

 

Stick Sparring Benefits

Improve your overall self confidence.
Improve your mental and physical speed.
Increase the power of your arm blows.
Minimize overall telegraphic movements in your body mechanics.
Improves your eye-hand coordination.
Improve your ability to adapt to weapon attacks from unpredictable angles.
Refine and enhance your ability to move in combat.
Develops and sharpens your sense of timing.
Teach you range specificity.
Reinforces your sense of target recognition.

 

 

 

Academy Map

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, Καισαριανή (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής). Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).


Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο
10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας).


Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.
Academy's Google Map

 

Εγγραφείτε στο Facebook Page της Ακαδημίας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες και τα σεμινάρια που διοργανώνονται.

Stick Fighting

Kali Stick Fighting