Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site

Ετήσιος Κύκλος Σεμιναρίων 2008 της Ακαδημίας Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Με τον εκπαιδευτή Ευάγγελο Ζορμπά

 

  Ημερομηνία Ημέρα Ώρες Θέμα
1 26/01/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Dumog
2 23/02/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Straight Blast
3 29/03/2008 Σάββατο 11:00-13:00 HKE - Termination of the Fight
4 19/04/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Interception & Destruction
5 31/05/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Killer Instinct
6 28/06/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Kina Mutai
7 19/07/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Knife Fighting
8 27/09/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Mass Attacks
9 25/10/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Street Fighting
10 29/11/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Inosanto/LaCoste Kali Single & Double Sticks
11 13/12/2008 Σάββατο 11:00-13:00 Pocket Stick

 

Σεμινάριο Dumog

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

Dumog Seminar

Saturday 26 January 2008

Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων και τεχνικών του Φιλιππινέζικου παλαιστικού υποσυστήματος Dumog.  Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ροή της μάχης από έναν μικρόσωμο μαχητή για να μετακινήσει και να ελέγξει αποδοτικά έναν βαρύτερο αντίπαλο.

Dumog Seminar Group Photo

Σεμινάριο Straight Blast

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Straight Blast Seminar

Saturday 23 February 2008

Το Straight Blast (αλυσιδωτά χτυπήματα) αποτελεί την επιτομή της Τέχνης του Jeet Kune Do, αποδιοργανώνει την guard του αντιπάλου και τον καθιστά ανίκανο να παράγει βαλλιστικό έργο το χρονικό διάστημα που κινείται προς τα πίσω, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον τερματισμό της συμπλοκής. Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε παρουσιάστηκαν τα Body Mechanics της τεχνικής, οι παραλλαγές της καθώς και το απαραίτητο ασκησιολόγιο για την εξάσκηση της τεχνικής.

 Straight Blast Seminar Group Photo

Σεμινάριο HKE (Head butts, Knees & Elbows)

& Τερματισμός της Συμπλοκής

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

HKE (Head butts, Knees & Elbows)

& Termination of the Fight Seminar

Saturday 29 March 2008

Τα χτυπήματα με το κεφάλι, με τα γόνατα και με τους αγκώνες αποτελούν το "βαρύ πυροβολικό" του Jeet Kune Do μαχητή, έχουν υψηλή καστροφική αποτελεσματικότητα, ικανά να τερματίσουν καθοριστικά άοπλες επιθέσειςΣτο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε αναλύθηκαν τα Body Mechanics των τεχνικών, τεχνικές εισόδου από Trapping και από Clinch καθώς και αναλύθηκαν διάφορα σενάρια τερματισμού της συμπλοκής.

HKE Seminar Group Photo

Σεμινάριο Interception & Destruction

Σάββατο 19 Απριλίου 2008

Interception & Destruction Seminar

Saturday 19 April 2008

Οι αναχαιτίσεις και οι καταστροφές είναι το κλειδί σε μία συμπλοκή για το ασφαλές κλείσιμο της απόστασης, προκαλώντας ψυχολογική αποδιοργάνωση και επιφέροντας έντονο πόνο καθιστώντας τον αντίπαλο ευάλωτο στις επιθέσεις που θα ακολουθήσουν.  Το σεμινάριο κάλυψε ένα ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο αναχαιτίσεων JKD και FMA καταστροφών.

Interception & Destruction Seminar Group Photo

Σεμινάριο Killer Instinct

Σάββατο 31 Μαίου 2008

Killer Instinct Seminar

Saturday 31 May 2008

Η διαχείριση της έντασης των συναισθημάτων κατά την διάρκεια της συμπλοκής, η διαχείριση της ενέργειας και η μαχητική ψυχολογία είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο εκπαίδευσης ενός οδομαχητή. Η χρήση πλήρης έντασης μαχητικής ενέργειας σε λάθος πεδίο και το πάγωμα του μαχητή είναι τυπικά δείγματα άγνοιας και βασική αιτία για να χάσει την μάχη. Το σεμινάριο κάλυψε ένα ολοκληρωμένο ασκησιολόγιο JKD και πλήρη θεωρητική ανάλυση του Killer Instinct.

Killer Instinct Group Photo

Σεμινάριο Kina Mutai

Σάββατο 28 Ιουνίου 2008

Kina Mutai Seminar

Saturday 28 June 2008

Το Kina Mutai είναι ένα Φιλιππινέζικο μαχητικό υποσύστημα που χρησιμοποιεί με μεθοδικό τρόπο αδιάλειπτες τεχνικές στο πεδίο της πάλης για την αντιμετώπιση παιλαιστών με ανορθόδοξες μεθόδους...  Το σεμινάριο κάλυψε ασκήσεις ροής και μαχητικές εφαρμογές του Kina Mutai.

 Kina Mutai Group Photo

Σεμινάριο Knife Fighting

Σάββατο 19 Ιουλίου 2008

Knife Fighting Seminar

Saturday 19 July 2008

Η ύλη του σεμιναρίου κάλυψε ασκήσεις και τεχνικές με μονό μαχαίρι από τα συστήματα Inosanto/LaCoste Kali, PFS και από Lameco Eskrima.  Αναλύθηκαν οι "μύθοι" για αυτό το αντικείμενο, με σκοπό την κατανόηση του ασκούμενου της πραγματικής φύσης των λεπίδων και των κινδύνων που διατρέχει.

 

Σεμινάριο Mass Attacks

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

Mass Attacks Seminar

Saturday 27 September 2008

Τα περισσότερα μαχητικά συστήματα εκπαιδεύουν των ασκούμενο για συμπλοκές αντιμετώπισης ενός και μόνο αντιπάλου και εντελώς επιφανειακά ασχολούνται με το θέμα των μαζικών επιθέσεων, στην πραγματικότητα, στατιστικά, οι περισσότερες επιθέσεις περιλαμβάνουν πολλαπλούς αντιπάλους.  Το σεμινάριο κάλυψε τρόπους εξομείωσης και εξάσκησης διάφορων πιθανών σεναρίων μαζικών επιθέσεων, για την εξοικείωση των ασκούμενων σε τέτοιες συνθήκες συμπλοκής.

 Mass Attacks Group Photo

Σεμινάριο Street Fighting

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

Street Fighting Seminar

Saturday 25 October 2008

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι τρόποι επιθέσεως SDA και SAA, η θεωρία FS, εκτίμηση των καταστάσεων και των διαφορετικών τύπων αντιπάλων, γλώσσα σώματος, αποκλιμάκωση της συμπλοκής, χρήση του περιβάλλοντος, αυτοσχέδιων όπλων, αποδοτικές στρατηγικές οδομαχιών και ομαδικά σενάρια εξάσκησης.

 Street Fighting Group Photo

Σεμινάριο Inosanto/LaCoste Kali Single & Double Sticks

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008

Inosanto/LaCoste Kali Single & Double Sticks Seminar

Saturday 29 November 2008

Το σεμινάριο κάλυψε Basic και Intermediate ύλη μονού και διπλών ραβδιών, ασκήσεις κυκλικής ροής και μαχητικές εφαρμογές του συστήματος Inosanto/LaCoste Kali και PFS.

Inosanto/LaCoste Kali Group Photo

Σεμινάριο Pocket Stick

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Pocket Stick Seminar

Saturday 13 December 2008

Το Pocket Stick είναι ένα μικρό φορητό όπλο κρούσεως (Impact Weapon), σχεδόν αόρατο, δεν αφοπλίζεται και προκαλεί σε δευτερόλεπτα πολλαπλά πλήγματα στον αντίπαλο, με μηδαμινή προσπάθεια, το Pocket Stick είναι το απόλυτο όπλο αυτοπροστασίας!  Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι αρχές του όπλου, πρακτικές τεχνικές και μαχητικές εφαρμογές.

Olisi Palad Group Photo