Μπρους Λι

Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site

Guide to hand wrapping - Οδηγός χρήσης των μπαντάζ:

 

Method 1

Hand Wrapping Method 1

Method 2

Hand Wrapping Method 2

Method 3

Hand Wrapping Method 3

Method 4

Hand Wrapping Method 4

Method 5

Hand Wrapping Method 5