Greek version of the web-siteEnglish version of the web-site                                       Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Αρχική

Ακαδημία

Εκπαιδευτές

Jeet Kune Do

Filipino Kali

Kuntao Silat

Ομαδικά Τμήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Βιβλιοθήκη

Άρθρα

Τεχνικές

Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Επικοινωνία 

Πτυσσόμενο Γκλοπ

 

 

Expandable Baton (Πτυσσόμενο Γκλομπ)


Εκπαίδευση αυτοπροστασίας για αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς, σωματοφύλακες, security guards και σώματα ασφαλείας.

 • Μέθοδοι σωματικής έρευνας και ψηλάφησης

 • Μέθοδοι σύλληψης και ακινητοποίησης

 • Μέθοδοι χειροπέδησης, ελέγχου και συνοδείας

 • Μέθοδοι αντιμετώπισης πολλαπλών αντιπάλων

 • Μέθοδοι χρήσης σταθερού και πτυσσόμενου γκλομπ (Police Baton, αστυνομική ράβδος) αμυντικά, επιθετικά καθώς και σαν εργαλείο ελέγχου και ακινητοποίησης

 • Μέθοδοι συνεργασίας αστυνομικών (Team Tactics)

 • Μέθοδοι αποκλιμάκωσης (De-escalation Tactics)

 • Μέθοδοι διαφυγής και κάλυψης

 • Μέθοδοι αντιμετώπισης Edged & Impact Weapons

 • Μέθοδοι δημιουργίας και χρήσης αυτοσχέδιων όπλων

 • Εξομοιωμένα σενάρια αντιμετώπισης πιθανών καταστάσεων υπό πίεση (Adrenal Stress Conditioning)

 • Πρώτες Βοήθειες - Blunt Trauma

 • Πρώτες Βοήθειες - Knife Wound

 • Πρώτες Βοήθειες - Gunshot Wound

Για ιδιαίτερα μαθήματα από 1 έως 6 άτομα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτή της Ακαδημίας:

Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911 Instructor Vagelis Zorbas in Facebook

 

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do εδρεύει στον Βύρωνα στην Αθήνα, στην διεύθυνση Δήλου 9 (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής). Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732, στάση 9η Φορμίωνος. Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

 

 

Academy Map

 

Specially designed program for law enforcement, security, police & military officers and agents. The tactics of this program (Control-Defensive Restraint, Confrontation Management & Threat Termination) are taught for escorting an aggressive hostile subject that is not cooperating getting in or out of a squad car, prison jail cell or resistance to hand cuffing. Its particulars are Locks, Restraints and Dumog, which is a Filipino Kali Wrestling, art dealing with natural choke points on the human body. Law enforcement is a very dangerous field. Even a security guard faces risks normal citizens will not. One minute you can be walking on the street or filing paperwork, and the next minute you could be facing an aggressor(s) carrying knives, blunt weapons, or even guns. These Πτυσσόμενο γκλοπsituations are never completely anticipated. It can feel chaotic. What are you supposed to do? Fortunately, we have training tactics designed to help you understand and respond to these situations. One positive aspect of modern defensive tactics training is the conception and utilization of the police use of force continuum. Due to this concept we have divided our techniques into 3 Levels:

Level I: If they are not imposing any physical harm/threat upon you, but they are not cooperating-maybe they are drunk, cantankerous, not going into the police car or into their cell, etc.

Level II: If someone throws a punch or kick at you, but you are not afraid for your life; you need to defend yourself, so we employ techniques which are not excessively brutal but they do apply enough damage to stop the attack.

Level III: If you are in a serious situation were you are worried for your life! We will train you in the methods you need to come out on top!

Overview
It is a straight and expandable baton training program drawing information from a variety of baton and training resources. The concept of controlling individuals with police batons is not new. Police batons of all varieties have been used for decades to control violent or resistive individuals. Proper training in their use is essential to reduce injures to officers and suspects and to protect the officer and agency from frivolous litigation. When used responsibly in accordance with agency policies and procedures and federal, state and local laws police batons are a viable control option.

Course Description and Topics
The program is designed for public safety officers who deal with conflict or potential violence. This includes corporate security, federal, state and local law enforcement organizations, contract security companies, academic or healthcare law-enforcement and security, corrections, military police, probation and parole, bail enforcement, and executive protection.

Through a combination of
practical exercises and classroom instruction you will learn how to:
* Identify the stages of conflict in order to: recognize the threat, reduce the threat and determine how and when to use force.
* Apply state-of-the-art tactical concepts such as: Proper Defensive Positions, Methods of Movement, Drawing Techniques, Baton Shielding, Baton Counter-Strikes and Baton Retention.
* Avoid liability suits through: Certified training, understanding the effects of police batons, identifying factors which justify baton use, and proper baton incident documentation.

Αστυνομική ράβδοςCourse Topics:
History of the Police Baton
Baton Nomenclature
Resistance and Control Management
Officer and Individual Factors/ Escalation Through the Levels of Control
Recognizing the Threat
Elements of Reporting Resistance and Control
Agency Policies and Procedures
Reasonable Target Selection
Target Areas
Principles of Balance, Movement, Center and Reaction Time
Relative Positioning
Science of Energy and Motion
Three Ranges of Physical Combat
Angles of Attack and Defense
Baton Grips and Ready Positions
Baton Drawing Techniques
Baton Counter-Strikes
Baton Shielding
Baton Retention

The Expandable Baton
Philosophy and Application for Security and Law Enforcement

I. Understand the purpose of the tactical expandable baton.

A. The expandable baton is intended for use as a nonlethal means of controlling a violent or potentially violent situation which has not yet escalated to the point at which potentially deadly force is justified.
B. The baton should be regarded as a piece of emergency rescue equipment and not as a weapon. When the baton is employed instead of a firearm it should be for one of three reasons.

1. To protect innocent bystanders, both from the actions of the violent subject and from potential threat of the escalation of violence in which the use of a firearm is required, which incurs greater potential threat to all persons on the scene.

2.To protect oneself from the actions of the subject.

3. To protect the subject from personal injury from an unnecessary level of force and to protect the agency and the officer from any legal ramifications of the use of such force.

II. Accessing the appropriate level of force. The baton should only be used under certain circumstances.

A. When the subject cannot be controlled by nonviolent means such as verbal persuasion or light physical contact.

B. When the subject is not utilizing a potentially deadly weapon.

C. When the officer’s logical assessment of the situation is that utilizing the baton can effectively control the subject without unnecessary risk to the officer's life or threat of grievous bodily harm to the officer or to innocent bystanders.

D. When in accord with the state's Use of Force/Levels of Resistance Matrix, State and Federal law and Departmental policy.

III. Baton attack zones: The escalation of trauma, tactical and legal ramifications.

A. The initial use of the baton instead of a firearm indicates an assessment that potentially life threatening force is not yet justified; use the baton accordingly. Strikes initially aimed at potentially high trauma areas indicate improper officer assessment of the appropriate level of force, or of excessive use of force. Using a bludgeoning instrument in a potentially life threatening manner will likely be viewed with little difference than using a firearm. In the eyes of many, it may be considered more brutal than utilizing a firearm.

B. The baton should be used in a manner likely to control, restrain, or incapacitate without serious injury unless the situation escalates to the necessity of greater force. Escalation of force may be unavoidable (for example, if the subject produces a deadly weapon, or if multiple attackers assault the officer, or the officer is in some way placed in reasonable fear of death or grievous bodily harm due to the actions of the attacker). If escalation of force becomes a necessity, the officer should evaluate the possibility of firearm utilization. If this is not a tactically viable alternative, then the baton may be considered for use consistent with necessary escalation of force.

C. The officer should familiarize himself with the potential risk of resultant trauma associated with the various target zones in human physiology .

IV. Tactical baton use and application

A. All weapons, from batons to ICBM’s are nothing more than “reach extenders”. They are designed to enable the user to put the opponent at a disadvantage by giving the ability to reach him before he can get close enough to harm you.

B. Strikes are the most obvious (but not always the best) baton technique for law enforcement or security applications. If the officer can extend his reach by 16 to 33 inches with a expandable baton, he can strike an unarmed attacker before the attacker can strike him.

C. Blocks with the baton increase distance between the officer and the attacker and minimize potential injury to the limb with which one blocks.

D. Restraints and take downs can be employed more effectively with a baton due to the mechanical advantage or leverage that it generates.

V. Basic Baton Maintenance

A. The baton should be recognized as a potentially life saving tool and maintained accordingly

B. The baton should be kept clean and lubricated with an evaporating carrier based lubricant such as Silicon Spray. Do not over lubricate. If you can see lubricant on the baton it is over lubricated. This will collect dust and grime and may cause failure to extend properly.

C. Always wipe the baton with a clean dry rag after lubricating.

D. The end cap may be unscrewed and the baton disassembled to facilitate proper cleaning.

E. Always close the baton by striking firmly on a hard surface such as a block of wood or a tree. Be advised that closing on concrete may mar the rust resistant finish. Closing on heavily padded carpet may puncture the carpet. When a well made baton such as the ASP is properly locked open, it may be difficult to close. Do not try to close it by striking any surface that you do not want damaged.

VI. Realistic assessment of officer skill level: Personal motivation is the key to developing and maintaining skills

A. The baton, like the firearm, is not for belt decoration. It is a piece of emergency rescue equipment. If you are forced to use it, your life may depend on it.

B. It is your life. It is your responsibility to develop the necessary skills for survival as well as for proper job performance. Regardless of the threat level your duties incur, it only takes one instance, one violent confrontation to cost you your life. Take training seriously.

C. No one can become proficient in a skill with only a short duration training course. You must practice of your own accord on a continuing basis. Adequate defensive skills do not require a lifetime of devotion to the martial arts, but they do require occasional personal maintenance through practice.

D. Let your judgment to use any piece of equipment or any tactic in a given situation be tempered by a realistic assessment of your skill and fitness level in comparison to the opposition that you face.

A Basic Striking Drill with the Baton
(12 Direction Attack Pattern)
The 12 way attack form is a simple pattern of movement designed to teach the various angles of attack available with a baton or other weapon. This form also covers several striking techniques including the slash, the stab and the two hand, augmented jab. It should be remembered that all forms are designed to serve as a template to teach basic technique and to catalyze the practicitioners creativity in the use of the weapon in question as the situation dictates to be necessary. The untrained, or poorly trained baton wielder will normal utilize only one or two angles of attack. The trained individual will recognize and properly utilize all angles of attack. These angles may be thought of in terms of the numbers on a clock face. For example, the #1 strike could be referred to as “from 3 o’clock to 9 o’clock at head level”.

1. Strike from 3 to 9 head level
2. Strike 9 to 3 head level
3. Strike from 3 to 9 to the midsection or elbow
4. Strike from 9 to 3 to the midsection or elbow
5. Jab up from hip to opposite shoulder 5 to 11
6. Strike down from 11 to 5
7. Strike 3 to 9 low or at knee
8. Execute a stab arching in a semicircular motion from your right to your left from low to midsection (or higher)
9. Execute a stab arching in a semicircular motion from previous position down the back up to midsection (or higher)
10. Strike down from 12 to 6
11. Stab straight forward high, holding baton with both hands (left in front)
12. Stab high straight forward, grab or strike low with left hand

The Basics of Self Defense

I. Awareness

A. Be aware that it is a dangerous world: Avoid the “It will never happen to me” syndrome.

1. Be aware of potential threats. Have a realistic outlook on danger and prepare for dealing with it.
2. Proper awareness and preparedness should lead to self-assurance, confidence and peace of mind, not to paranoia and paralysis because of fear.

B. Be aware of your surroundings.

1. Learn to identify and avoid places of potential danger.
2. Be aware of all avenues of escape, cover and concealment.
3. Look for potential improvised weapons within your environment.
4. Utilize reflective surfaces to watch to your rear.
5. Avoid going on autopilot, ignoring your surroundings because they are familiar.
6. Attempt to stay informed about criminal activity in your area.

C. Learn to spot potential danger.

1. Do not put yourself in unnecessary danger.
2. Suspect and prepare yourself for the worst possible scenario.
3. Look for that which is out of place.
4. Pay attention to details.

D. Learn to read people's intentions. What does a potentially hostile individual look like and how should you respond to him?

1. Alertness, apprehensiveness and loitering may (though not always) indicate a potentially hostile individual.
2. Attempt to discern what course of action (resistance or compliance) will minimize your potential injury.
3. Become a student of human nature, particularly body language.
4. Develop your intuition and instinct for survival. Use all of your senses and attempt to make logical deductions from that which you know.

II. Preparedness

A. Formulate a plan of action for every contingency.

1. Think about how you should respond to hypothetical danger situations.
2. Seek out training and information that will aid in your defense.
3. Be aware of, and prepared to deal with, the legal, social, and emotional ramifications of your defensive actions.

B. Prepare yourself physically and psychologically

1. Could you take a human life to protect your own life or that of a another individual?
2. If so, have you consciously convinced yourself that if necessary, you will do so without hesitation?
3. Condition yourself to believe that you will act appropriately in a defensive situation. Do not dwell on the fear of failure.
4. Be aware of your defensive options and the pros and cons of each:
a. Firearms
b. Other weapons: Chemical irritants, knives, impact weapons, and stun guns
c. Improvised weapons
d. Martial Art training
5. Develop awareness of weak points in human physiology.
6. Maintain a program of physical fitness.

C. Take security measures to make yourself more difficult to victimize.

1. Utilize high quality locks on your doors.
2. Consider adding burglar bars to you windows or planting thorny shrubs under your windows.
3. Make proper use of lighting at home and abroad.
4. Avoid remote locations.
5. Try to analyze your situation from a potentially hostile individual’s point of view: What would deter, or motivate you to select yourself as a victim?

D. Be aware that your safety is your responsibility Do not depend on others to protect you.
 

Εκπαίδευση αστυνομικών πολεμικές τέχνεςExpandable Baton Training Drills

FORMATIONS
1. Line
2. Wheel
3. Circle
4. Post

PYRAMID CONCEPT
1. Demonstration - Drill
a. Wide Base Line Drill
b. Deep Base Feet together with side push
c. Low Center of Gravity Feet wide with front push
d. Head Over Center Feet deep with front push

DECENTRALIZE (Demonstration & Practice)
2. Check
3. Redirection

CLOSED MODE STRIKES
4. Weapon Strike
5. Reaction Strike
6. Straight Strike

POWER GENERATION
7. Demonstration - Practice

OPENING AND CLOSING
8. Demonstration - Practice Line Drill

CHECKS Line/Wheel/Post Drill
9. Two Hand Check
10. Interview Stance - Check - Draw
11. Two Hand Check with Closed Baton
12. Two Hand Check with Closed Baton - to - Open Mode

REDIRECT Line Drill
13. Two Hand - Weapon Side Away - to - Combat Stance
14. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - to - Closed Mode - to - Combat
15. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - Open - to - Combat
16. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - Open - to - Combat - with Strike

CLOSED MODE STRIKES Line/Wheel/Post Drill
17. Weapon
18. Weapon - Reaction
19. Straight

OPEN MODE STRIKES Line/Wheel/Post Drill (High and Low Targets - Arms/Legs)
Αστυνομικό γκλοπ20. Weapon
21. Weapon - Reaction
22. Straight

COMBINATION DRILLS Line/Wheel/Post Drill
* Closed Mode

23. Weapon - Weapon
24. Check - Weapon
25. Check - Weapon - Reaction
26. Straight - Check - Straight
* Combinations can finish in the open mode

* Open Mode Line/Wheel/Post Drill
27. Weapon - Weapon (High - Arm)
28. Weapon - Weapon (High/Low - Arm/Leg)
29. Weapon - Reaction
30. Straight - to - Weapon
* Any combination of high or low target areas
  Strike and evaluate
  Maximum of four strikes with training baton

FORMATIONS
A. Line
Arrange students in lines. Each student has an opponent or partner standing directly across from them. Everyone in one line will be performing a technique (ie, Weapon Strike) while the opposite line will be holding a Training Bag. Instructor can stand at the end of the lines and view student’s techniques, looking for visual cues and improper techniques.

B. Wheel
Arrange students in two circles. Bag holders are forming one circle, standing with their backs facing to the inside of the circle and holding the bags facing outward. The student performing the technique (ie, Hand Check) will line up directly across from a student holding a bag and will form the second circle with their backs to the outside and facing the bag holder. On the instructor’s commands, the students forming the outside circle will perform the technique and then move to the next bag. The inner circle of bag holders will remain stationary. For maximum safety and class control, each strike or technique performed shall be done on the instructor’s command.

C. Circle
Arrange students in a circle with their backs facing outward. Students performing the drill or techniques (ie, Red Man Simulation Drills) are placed in the center of the circle for the duration of the exercise. Students forming the circle must monitor the action in the center of the circle and maintain the safety of the students and prevent them from exiting or falling outside the safety perimeter formed by the circle of students.

D. Post
Arrange students in an alternating zig-zig pattern. Bag holders stand with their bags facing forward. The student performing the technique (ie, Open Mode, Straight Strike) will move to each post, take a position in front of the bag, strike and then move to the next position.

PYRAMID CONCEPT
1. Demonstration - Drill Line Drill
a. Wide Base Feet together with side push
b. Deep Base Feet wide with front push
c. Low center of gravity Feet deep with front push
d. Head over center

A Line Drill is used to demonstrate the components and body mechanics of the Pyramid Concept of balance and movement. Place the students in two lines so that each student has a partner directly across from each other. Have the lines turn so that the students are standing side by side approximately one arm’s length away from each other and facing the same direction. One line will stand with their feet together while their partner gently pushes them sideways at the shoulder. The student then widens the feet approximately shoulder width and their partner now pushes again from the side at the shoulder to demonstrate that with a wider base the officer has more balance. The student remains with the wide base and the student’s partner steps in front of them and gently pushes them backward from the front at chest level. The student is then directed to place their Weapon Side back to form a wide and deep base with knees bent. The partner again pushes backward from the front at chest level to demonstrate that the officer has a firm base of support and balance and reinforces the Pyramid Concept of balance with a wide and deep base, low center of gravity and head over center.

Visual Cues:

Interview Stance
· Check for feet/legs that are cross (incorrect)
· Check for feet in straight line (Horse Stance - incorrect)
· Watch for even weight distribution - not all on one leg
· Watch for students locking knees out
· Keep hands above waist along center line of body. Watch for Reaction Foot
turning and pointing toward subject and opening up stance and exposing vital line (knees, groin, torso). Keep body bladed.

Combat Stance
· Hands up to protect head and face - to maintain the commonality of training, Weapon Hand should be in same position whether empty handed, with baton in closed mode or open mode.
· Keep elbows in to protect vital areas (ribs, torso, etc.)
· Caution student about keeping Reaction Arm fully extended
· Keep Reaction Hand either open or closed - not a constant transition between the two

DECENTRALIZATION (Demonstration & Practice)

The instructor may explain, demonstrate and practice the Pyramid Concept in movement and balance. Movement will be forward, backward, right and left while maintaining a strong pyramid position.

Visual Cues:
· Fluid movement in all directions
· Watch for hopping type movement
· Watch for students crossing their legs during movement
2. Check
3. Redirection

CLOSED MODE STRIKE
4. Weapon Strike
5. Reaction Strike
6. Straight Strike

POWER GENERATION
7. Demonstration
Instructor may explain, demonstrate and practice the concept of power generation with the use of a progressive force format. First strike with the use of the wrist, then the forearm, the arm, shoulders, hips and finally by adding movement.

8. OPENING & CLOSING
Visual Cues:
Opening:
· Full extension of arm approximately 45° angle behind officer - upward or
downward
· Flick wrist at end of arm extension
· Pull baton back to Combat Stance position
· Watch for opening baton in front of body
· Watch for short, choppy arm movements
Closing:
· Head and eyes up
· Reaction Hand up
· Tip down with baton vertical (not angled)
· Drive Weapon Hand to ground to insure full closure
· Bend knees - not at waist

CHECKS Line/Wheel/Post Drill
9. Two Hand Check:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Two Hand Check while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper techniques while using a progressive format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the students performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Use palm or heel of hand for strikes - not fingertips
· Don’t leave arms extended after strikes
· Don’t push or shove - perform sharp, crisp palm strikes
· Keep head over center - don’t lean

10. Interview Stance - Check - Draw
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Two Hand Check while utilizing verbalization skills from an Interview Stance. After the check is performed, the student will draw their Baton.

A Wheel Drill may be used in positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike, draw their Baton and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

11. Two Hand Check with Closed Baton
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Two Hand Check from an Interview Stance while utilizing verbalization skills while holding their Baton in a closed mode.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike, from an Interview Stance while utilizing verbalization skills and holding their Baton in a closed mode and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

12. Two Hand Check with Closed Baton - to - Open Mode
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Two Hand Check from an Interview Stance while utilizing verbalization skills while holding their Baton in a closed mode. After the hand check is completed, the student will open the Baton in the proper and prescribed manner to the open mode. The Baton must then be closed in the proper manner before additional repetitions are performed.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike from an Interview Stance while utilizing verbalization skills and holding their Baton in a closed mode and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

The Baton must then be closed in the proper manner before additional repetitions are performed.

REDIRECT Line Drill
13. Two Hand - Weapon Side Away - to - Combat Stance:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder. On command, the bag holder will walk towards the student performing the drill. The student will move out of the way by stepping with their Weapon Side away from the bag holder, redirect the bag holder away from them, verbalize and then transition into a Combat Stance.

Visual Cues:
· Palm or Hand Check to shoulder/back area - not front
· Keep fingertips vertical - not horizontal
· Redirect subject away - don’t pull them past you
· Use palm or heel of hand for strikes - not fingertips
· Don’t leave arms extended after strikes
· Don’t push or shove - perform sharp, crisp palm strikes
· Keep head over center - don’t lean

14. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - Closed Mode - to - Combat:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder. On command, the bag holder will walk towards the student performing the drill. The student will move out of the way by stepping with their Weapon Side away from the bag holder, redirect the bag holder away from them, verbalize, draw their Baton and then transition into a Combat Stance with the baton in a closed mode.

15. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - Open - to - Combat:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder. On command, the bag holder will walk towards the student performing the drill. The student will move out of the way by stepping with their Weapon Side away from the bag holder, redirect the bag holder away from them, verbalize, draw their Baton, open the baton and transition into a Combat Stance.

16. Two Hand - Weapon Side Away - to - Draw - Open - to - Combat - With Strike:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder. On command, the bag holder will walk towards the student performing the drill. The student will move out of the way by stepping with their Weapon Side away from the bag holder, redirect the bag holder away from them, verbalize, draw their Baton, open the baton and transition into a Combat Stance and perform a Weapon Side Strike.

CLOSED MODE STRIKES Line/Wheel/Post Drill
17. Weapon:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a closed mode Weapon Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Strikes delivered at a 45° angle with handle cap
· Thumb over tip
· Keep handle cap facing subject
· Keep elbows in and down
· Use proper body mechanics for power generation
· Create fluid shock waves - “stick” momentarily - don’t poke at subject

18. Weapon - Reaction:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Weapon and Reaction Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· After Weapon Strike, Weapon Hand flow to Reaction Side and rotates baton with handle cap facing subject
· Reaction Strike horizontal or 45° angle downward and return to Combat Stance
· Don’t reach out or overextend with Reaction Strike
· Use as a “clearance” strike - watch for students pulling baton back into Combat Stance from the Reaction Side without performing a Reaction Strike
· Use proper body mechanics and power generation skills

19. Straight:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a Straight Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Thumb may be removed from tip of baton for strike
· Use a vertical fist - strike with first two knuckles of the Weapon Hand - not the baton
· Keep wrist straight
· Use proper body mechanics and power generation skills

OPEN MODE STRIKES Line/Wheel/Post Drill
(High and Low Targets - Arms/Legs)

20. Weapon:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform an open mode Weapon Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution. Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.
(Drills should be comprised of strikes to the arms and legs)

Visual Cues:
· Strikes at a 45° angle downward
· Hit with last three inches of baton - not the entire shafts
· Create fluid shock waves by “sticking” momentarily
· Maintain a full hand grip
· Keep handle cap facing subject while in Combat Position
· Maintain shaft on top of shoulder - not along side or up in the air
· Use proper body mechanics and power generation skills

21. Weapon - Reaction
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform an open mode Weapon and Reaction Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructors command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution. Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.
(Drills should be comprised of strikes to the arms and legs)

Visual Cues:
· Reaction Strike delivered horizontal or 45° angle downward
· Don’t reach or over extend
· Return back to Combat Stance

22. Straight:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform an open mode Straight Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Baton held at an angle (modified from prior technique)
· Reaction Hand resting on top of shaft - not above shaft
· Do not grip shaft with Reaction Hand
· Don’t overextend to strike subject

Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.

COMBINATION DRILLS Line/Wheel/Post Drill
Closed Mode

23. Weapon - Weapon:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform two closed mode Weapon Strikes while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Strikes delivered at a 45° angle with handle cap
· Thumb over tip
· Keep handle cap facing subject
· Keep elbows in and down
· Use proper body mechanics for power generation
· Create fluid shock waves - “stick” momentarily - don’t poke at subject

24. Check - Weapon:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a check from an Interview Stance and then a closed mode Weapon Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Πτυσσόμενο γκλοπVisual Cues:
· Use palm or heel of hand for strikes - not fingertips
· Don’t leave arms extended after strikes
· Don’t push or shove - perform sharp, crisp palm strikes
· Keep head over center - don’t lean
· Create distance
· Weapon Strikes delivered at a 45° angle with handle cap
· Thumb over tip
· Keep handle cap facing subject
· Keep elbows in and down
· Use proper body mechanics for power generation
· Create fluid shock waves - “stick” momentarily - don’t poke at subject

25. Check - Weapon - Reaction:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a check from an Interview Stance, a closed mode Weapon and Reaction Strikes while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Use palm or heel of hand for strikes - not fingertips
· Don’t leave arms extended after strikes
· Don’t push or shove - perform sharp, crisp palm strikes
· Keep head over center - don’t lean
· Create distance
· Weapon Strikes delivered at a 45° angle with handle cap
· Thumb over tip
· Keep handle cap facing subject
· Keep elbows in and down
· Create fluid shock waves - “stick” momentarily - don’t poke at subject
· After Weapon Strike, weapon hand flows to Reaction Side and rotates baton with handle cap facing subject
· Reaction Strike horizontal or 45° angle downward and return to Combat Stance
· Don’t reach out or overextend with Reaction Strike
· Use as a “clearance” strike - watch for students pulling baton back into Combat Stance from the Reaction Side without performing a Reaction Strike
· Use proper body mechanics and power generation skills

26. Straight - Check - Straight:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform a closed mode Straight Strike from an Interview Stance, a check and another closed mode Straight Strike while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Visual Cues:
· Thumb may be removed from tip of baton for strike
· Use a vertical fist - strike with first two knuckles of the Weapon Hand - not the baton
· Keep wrist straight
· Use palm or heel of hand for strikes - not fingertips
· Don’t leave arms extended after strikes
· Don’t push or shove - perform sharp, crisp palm strikes
· Keep head over center - don’t lean
· Create distance
· Use proper body mechanics and power generation skills

OPEN MODE Line/Wheel/Post Drill

27. Weapon - Weapon (High - Arm):
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform open mode Weapon Strikes to the arms while utilizing verbalization skills. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution. Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.

Visual Cues:
· Strikes at a 45° angle downward
· Hit with last three inches of baton - not the entire shafts
· Create fluid shock waves by “sticking” momentarily
· Maintain a full hand grip
· Keep handle cap facing subject while in Combat Position
· Maintain shaft on top of shoulder - not along side or up in the air
· Use proper body mechanics and power generation skills

28. Weapon - Weapon (High/Low - Arm/Leg):
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform open mode Weapon Strikes while utilizing verbalization skills. Open mode Weapon Strikes will be to the arms and legs. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution. Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.

Visual Cues:
· Strikes at a 45° angle downward
· Hit with last three inches of baton - not the entire shafts
· Create fluid shock waves by “sticking” momentarily
· Maintain a full hand grip
· Keep handle cap facing subject while in Combat Position
· Maintain shaft on top of shoulder - not along side or up in the air
· Bend knees to lower body for leg strikes - not at waist
· Use proper body mechanics and power generation skills

29. Weapon - Reaction:
Students are in lines. One line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform open mode Weapon and Reaction Strikes while utilizing verbalization skills. Open mode Weapon and Reaction Strikes may be to the arms and legs. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and then move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution.

Γκλοπ ΑστυνομίαςVisual Cues:
· Strikes at a 45° angle downward
· Hit with last three inches of baton - not the entire shafts
· Create fluid shock waves by “sticking” momentarily
· Maintain a full hand grip
· Keep handle cap facing subject while in Combat Position
· Maintain shaft on top of shoulder - not along side or up in the air
· Bend knees to lower body for leg strikes - not at waist
· Use proper body mechanics and power generation skills
· Reaction strike delivered horizontal or 45° angle downward
· Don’t reach or overextend
· Return back to Combat Stance

30. Straight - to - Weapon:
Students are in lines. On
e line consists of students holding Training Bags and opposing line consists of students performing the technique or drill. The students performing the drill will face the bag holder and on command will perform open mode Straight Strike and Weapon Strike while utilizing verbalization skills. Open mode Straight Strikes shall be to the center mass of the torso and Weapon Strikes may be to the arms or legs. Instructors shall look for visual cues for improper technique while using a progressive training format.

A Wheel Drill may be used by positioning the student bag holders in a circle with their backs to the inside and facing outward with the bags. The student performing the technique will be facing a student bag holder. On the instructor’s command, the student performing the drill will initiate a strike and the move in the designated direction to the next bag holder and wait for the next command of execution. Instructors may have students close the baton in the proper and prescribed manner before moving on to the next strike, thereby incorporating opening and closing the baton into the drills.

Visual Cues:
· Baton held at an angle (modified from prior technique)
· Reaction Hand resting on top of shaft - not above shaft
· Do not grip shaft with Reaction Hand
· Don’t overextend to strike subject
· Weapon Strikes at a 45° angle downward
· Hit with last three inches of baton - not the entire shafts
· Create fluid shock waves by “sticking” momentarily
· Maintain a full hand grip
· Keep handle cap facing subject while in Combat Position
· Maintain shaft on top of shoulder - not along side or up in the air
· Use proper body mechanics and power generation skills

ADDITIONAL DRILLS
1. Roll the Ball
2. Cease to Exist

 

Academy Map

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, Καισαριανή (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής). Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).


Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο
10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας).


Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.
Academy's Google Map

 

Εγγραφείτε στο Facebook Page της Ακαδημίας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες και τα σεμινάρια που διοργανώνονται.